Sandhed og løgn - spirituelle begivenheder i den æteriske verden - om hvordan den æteriske verden virker ind i den fysiske verden og omvendt - korrekte og ukorrekte måder at udvikle en æterisk teknologi på - Strader-maskinen - radioaktivitet, atomar energi - apokalyptiske symptomer i dag - angreb på de levende kræfter af modstanderkræfter...

I en række af fascinerende vidtfavnende diskussioner undersøger Nick Thomas temaer relateret til den nuværende kamp for livets, eller det æteriskes, virkelighed. Hans forklaringer og ideer hjælper med at fremkalde et levende billede af den nuværende kamp mellem spirituelle kræfter om menneskehedens og Jordens fremtid.

Nick Thomas er uddannet elektroingeniør og har været generalsekretær for Antroposofisk Selskab i Storbrittanien i de sidste ti år. Han holder foredrag mange forskellige steder, og hans forskningsfokus er koncentreret omkring en brobygning mellem videnskab og spiritualitet.

Nick Thomas:
The Battle for the Etheric Realm
- Moral Technique and Etheric Technology
- Apocalyptic Symptoms

Temple Lodge 1995» Download The Battle for the Etheric Realm som PDF